Tradiție

Înființat în 1868

Performanță

Centre de excelență în IT și științe

Modernism

Dotări de ultimă generație

Activități școlare

Sală de sport, atelier de creație, after-school

NOUTĂȚI

REZULTATELE
CONCURSULUI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVI, NIVEL LICEAL, DISCIPLINA BIOLOGIE
5 MARTIE 2023

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.410/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a—a XII-a, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi

REZULTATELE
selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției de secretar din cadrul Colegiului Național "Cantemir Vodă"

Anunț privind sesiunea de comunicări biologie

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL LA DISCIPLINA BIOLOGIE

METODOLOGIE de organizare a programului „Săptămâna verde”

Programul „Săptămâna verde” este un program național, în acord cu prevederile raportului „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administrației Prezidențiale, ale Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030, aprobată prin HG nr.59/2023 și ale Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin HG nr. 877/2018.

Suntem mândri de echipa de baschet a CNCV care a câștigat Cupa EDU 2022

Transferul elevilor în CNCV, an școlar 2022-2023

  1. Cererile de transfer se pot depune la secretariatul unității până la data de 16 august 2022. Formularele tipizate pentru cereri se pot descărca de pe site-ul liceului, de la secțiunea „Concursuri și examene – Transferuri”
  2. Transferurile se vor efectua în limita locurilor disponibile, conform procedurii publicate pe site, la aceeasi secțiune.
  3. În perioada 25-26 august 2022 vor avea loc examenele de diferențe (acolo unde este cazul).
  4. În ziua de 27 august va avea loc terstarea la matematică, iar în ziua de 28 august testarea la cea de a adoua materie.
  5. Numărul locurilor disponibile va fi afișat în perioada 16-19 august.

REZULTATE OLIMPIADE ȘCOLARE AN ȘCOLAR 2021-2022

ORDIN Nr.5870 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Conform hotărârii CA, în anul școlar 2021-2022, în Colegiul Național "Cantemir-Vodă" nu se fac transferuri intersemestriale.

REGULAMENT-CADRU

privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Hotărâri CA 2021-2022

REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COLEGIULUI NAŢIONAL “CANTEMIR-VODĂ”

REVIZUIT ANUL ŞCOLAR 2020-2021

REGULAMENT INTERN AL COLEGIULUI NAŢIONAL “CANTEMIR-VODĂ”

REVIZUIT ANUL ŞCOLAR 2021-2022

ACCESUL ELEVILOR ÎN ȘCOALĂ

Accesul elevilor în școală se face în conformitate cu respectarea Regulamentului Intern, astfel:

I. Art. 71.
3) Accesul elevilor în unitatea de învățământ se face pe baza carnetului de elev, vizat.

II. Art. 134. Agentul de pază, ca responsabil de accesul în CNCV, are următoarele atribuții:
1) Verifică la intrarea în școală legitimația sau carnetul de elev prevăzute în mod obligatoriu cu fotografia titularului, semnătura și viza valabilă a conducătorului unității; dacă se constată lipsa documentelor de legitimare sau nereguli în actualizarea lor, agentul de pază nu permite accesul în obiectiv și anunță profesorul de serviciu. După verificare, permite elevilor și personalului școlii accesul în incintă.

BURSE ȘI CONCURSURI

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Extras din ordin nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Scenariul de funcționare potrivit infrastructurii Colegiului Național Cantemir Vodă

Protecția elevilor dar și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar al unității noastre de învățământ este prioritară. Prezentul document reglementează adoptarea unor măsuri necesare pentru a preveni răspândirea virusului SARS -COV- 2, precum și respectarea unor norme și principii de bază ce vor ajuta la menținerea unui mediu școlar sigur, sănătos, primitor și incluziv, care să ofere susținere atât elevilor cât și întregului personal. Recomandările și măsurile care se impun sunt detaliate în secțiunile următoare.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU STABILIREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS – CoV-2 ÎN COLEGIUL NAŢIONAL ”CANTEMIR VODĂ”

Aprobată în CA din data 18.05.2020

SCRISOARE DESCHISĂ

11 DECEMBRIE 2018

Membrii Consiliului Profesoral, Comitetul de Părinți din Colegiul Național “Cantemir-Vodă” și conducerea instituției, vă aduc din nou la cunoștință problemele cu care se confruntă de o lungă perioadă de timp și care afectează demersul didactic.

Într-o societate bazată pe CUNOAȘTERE, considerăm că educația trebuie să fie o prioritate națională, nu numai declarată, ci și asumată. Aceasta presupune un invățământ de calitate, eficient și aplicativ, numai că, în realitate, întâmpinăm mari dificultăți din cauza unor condiționari și limitări.

Citiți întreaga scrisoare aici