Tradiție

Înființat în 1868

Performanță

Centre de excelență în IT și științe

Modernism

Dotări de ultimă generație

Activități școlare

Sală de sport, atelier de creație, after-school

NOUTĂȚI

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.410/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a—a XII-a, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi

Suntem mândri de echipa de baschet a CNCV care a câștigat Cupa EDU 2022

Transferul elevilor în CNCV, an școlar 2023-2024

  1. Cererile de transfer se pot depune la secretariatul unității până la data de 16 august 2023. Formularele tipizate pentru cereri se pot descărca de pe site-ul liceului, de la secțiunea „Concursuri și examene – Transferuri”
  2. Transferurile se vor efectua în limita locurilor disponibile, conform procedurii publicate pe site, la aceeași secțiune.
  3. În perioada 24-25 august 2023 vor avea loc examenele de diferențe (acolo unde este cazul).
  4. În ziua de 28 august 2023 va avea loc testarea la matematică, iar în ziua de 29 august 2023 testarea la cea de a doua materie.
  5. Numărul locurilor disponibile va fi afișat în perioada 17-20 august 2023.

REZULTATE OLIMPIADE ȘCOLARE AN ȘCOLAR 2021-2022

REGULAMENT-CADRU

privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COLEGIULUI NAŢIONAL “CANTEMIR-VODĂ”

REVIZUIT ANUL ŞCOLAR 2020-2021

REGULAMENT INTERN AL COLEGIULUI NAŢIONAL “CANTEMIR-VODĂ”

REVIZUIT ANUL ŞCOLAR 2021-2022

ACCESUL ELEVILOR ÎN ȘCOALĂ

Accesul elevilor în școală se face în conformitate cu respectarea Regulamentului Intern, astfel:

I. Art. 71.
3) Accesul elevilor în unitatea de învățământ se face pe baza carnetului de elev, vizat.

II. Art. 134. Agentul de pază, ca responsabil de accesul în CNCV, are următoarele atribuții:
1) Verifică la intrarea în școală legitimația sau carnetul de elev prevăzute în mod obligatoriu cu fotografia titularului, semnătura și viza valabilă a conducătorului unității; dacă se constată lipsa documentelor de legitimare sau nereguli în actualizarea lor, agentul de pază nu permite accesul în obiectiv și anunță profesorul de serviciu. După verificare, permite elevilor și personalului școlii accesul în incintă.

BURSE ȘI CONCURSURI

Scenariul de funcționare potrivit infrastructurii Colegiului Național Cantemir Vodă

Protecția elevilor dar și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar al unității noastre de învățământ este prioritară. Prezentul document reglementează adoptarea unor măsuri necesare pentru a preveni răspândirea virusului SARS -COV- 2, precum și respectarea unor norme și principii de bază ce vor ajuta la menținerea unui mediu școlar sigur, sănătos, primitor și incluziv, care să ofere susținere atât elevilor cât și întregului personal. Recomandările și măsurile care se impun sunt detaliate în secțiunile următoare.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU STABILIREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS – CoV-2 ÎN COLEGIUL NAŢIONAL ”CANTEMIR VODĂ”

Aprobată în CA din data 18.05.2020

SCRISOARE DESCHISĂ

11 DECEMBRIE 2018

Membrii Consiliului Profesoral, Comitetul de Părinți din Colegiul Național “Cantemir-Vodă” și conducerea instituției, vă aduc din nou la cunoștință problemele cu care se confruntă de o lungă perioadă de timp și care afectează demersul didactic.

Într-o societate bazată pe CUNOAȘTERE, considerăm că educația trebuie să fie o prioritate națională, nu numai declarată, ci și asumată. Aceasta presupune un invățământ de calitate, eficient și aplicativ, numai că, în realitate, întâmpinăm mari dificultăți din cauza unor condiționari și limitări.

Citiți întreaga scrisoare aici