Tradiție

Înființat în 1868

Performanță

Centre de excelență în IT și științe

Modernism

Dotări de ultimă generație

Activități școlare

Sală de sport, atelier de creație, after-school

NOUTĂȚI

ORDIN Nr.5870 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Criterii acordare burse școlare pe semestrul II

ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Conform hotărârii CA, în anul școlar 2021-2022, în Colegiul Național "Cantemir-Vodă" nu se fac transferuri intersemestriale.

Situația vaccinării personalului din
Colegiului Național "Cantemir-Vodă"

Sunt vaccinați cu schema completa 38 profesori din 45, adică 84%.
Întregul personal auxiliar (7 persoane) și 6 membri din 11 ai personalului nedidactic, adică 54,5%.
Pe ansamblul instituției, sunt vaccinați 80% dintre angajați.

REGULAMENT-CADRU

privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Hotărâri CA

ORDIN

privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

PROGRAME pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COLEGIULUI NAŢIONAL “CANTEMIR-VODĂ”

REVIZUIT ANUL ŞCOLAR 2020-2021

REGULAMENT INTERN AL COLEGIULUI NAŢIONAL “CANTEMIR-VODĂ”

REVIZUIT ANUL ŞCOLAR 2020-2021

BURSE ȘI CONCURSURI

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Extras din ordin nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Scenariul de funcționare potrivit infrastructurii Colegiului Național Cantemir Vodă

Protecția elevilor dar și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar al unității noastre de învățământ este prioritară. Prezentul document reglementează adoptarea unor măsuri necesare pentru a preveni răspândirea virusului SARS -COV- 2, precum și respectarea unor norme și principii de bază ce vor ajuta la menținerea unui mediu școlar sigur, sănătos, primitor și incluziv, care să ofere susținere atât elevilor cât și întregului personal. Recomandările și măsurile care se impun sunt detaliate în secțiunile următoare.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU STABILIREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS – CoV-2 ÎN COLEGIUL NAŢIONAL ”CANTEMIR VODĂ”

Aprobată în CA din data 18.05.2020

SCRISOARE DESCHISĂ

11 DECEMBRIE 2018

Membrii Consiliului Profesoral, Comitetul de Părinți din Colegiul Național “Cantemir-Vodă” și conducerea instituției, vă aduc din nou la cunoștință problemele cu care se confruntă de o lungă perioadă de timp și care afectează demersul didactic.

Într-o societate bazată pe CUNOAȘTERE, considerăm că educația trebuie să fie o prioritate națională, nu numai declarată, ci și asumată. Aceasta presupune un invățământ de calitate, eficient și aplicativ, numai că, în realitate, întâmpinăm mari dificultăți din cauza unor condiționari și limitări.

Citiți întreaga scrisoare aici