Tradiție

Înființat în 1868

Performanță

Centre de excelență în IT și științe

Modernism

Dotări de ultimă generație

Activități școlare

Sală de sport, atelier de creație, after-school

NOUTĂȚI

ANUNȚ

Festivitatea de deschidere a anului școlar
GIMNAZIU ȘI LICEU

LUNI, 13 SEPTEMBRIE 2021, ORA 9:30
Prezența fizică este permisă numai cu mască medicală

Dirigenție până la ora 13:00 pentru cei care învață de dimineață
și de la ora 13:30 pentru cei care învață după-amiază.

ANUNȚ

Examenele de diferenta in vederea transferului la Colegiul National Cantemir-Voda vor avea loc astfel:
Luni - 30 august, ora 10.00 - Limba engleza si Marti - 31 august, ora 09.00 - Informatica

Examenul de informatică cuprinde o probă teoretică cu durata de 90 minute și o probă practică cu durata de 30 de minute.

Examenul la limba engleză cuprinde o probă scrisă cu durata de 90 de minute si o probă orală la care candidatului i se acordă 20 de minute pentru pregătirea răspunsului și 5 minute pentru răspuns.

Bibliografie si continuturi

BIBLIOGRAFIE ENGLEZĂ

BIBLIOGRAFIE INFORMATICĂ

CONTINUTURI PROGRAMA EXAMEN DIFERENTA

Anunț privind înscrierea în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022

Înscrierea elevilor declarați admiși la Colegiul Național „Cantemir-Vodă” se va face
in perioada 25-28 iulie, între orele 8.30-18.30.

Pentru înscriere sunt necesare:

 1. Foaia matricolă V-VIII – original
 2. Adeverință de participare la examenul de Evaluare Națională- original
 3. Anexa la fișa de înscriere în anul școlar 2021-2022 pentru participarea la probe de verificare a cunoștințelor de limba engleză ( pentru specializarea matematică-informatică, bilingv engleză)-original
 4. Certificat de naștere al elevului- copie
 5. Carte de identitate a elevului (dacă este cazul) – copie
 6. Fișa medicală
 7. Dosar plic

Descarcă de aici Cererea de înscriere pentru clasa a IX-a »

 

ANUNȚ

08.07.2021

Părinții elevilor declarați admiși în urma testării pentru formarea efectivului clasei a V-a an școlar 2021-2022 sunt rugați să se prezinte la secretariatul Colegiului Național “Cantemir-Vodă” în perioada 19-23 iulie, în intervalul orar 9.00-14.00, în vederea ridicării adresei de transfer.

ANUNȚ

Examen corigență la limba română
6 iulie, ora 9:00

ANUNȚ

Încheierea situației școlare pentru elevii cu situația școlară neîncheiată, va avea loc în perioada 28 iunie - 2 iulie, ora 9, conform graficului de mai jos.
 • 28 iunie – lb. română, lb. engleză si lb. franceză/germană
 • 29 iunie – matematică, ed. fizică si religie
 • 30 iunie – fizică, educatie muzicală, ed.plastică
 • 1 iulie – chimie, biologie, stiințe sociale
 • 2 iulie – istorie, geografie, informatică, TIC

REGULAMENT-CADRU

privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

ANUNȚ

10.05.2021

C.A. al Colegiului Național ,,Cantemir Vodă”, a stabilit că testarea în vederea formării efectivului clasei a V-a, pentru anul școlar 2021-2022, va avea loc în data de 03.07.2021, ora 9.00.

Detalii »

Hotărâre CA

05.05.2021

Conform Ordinului Comun ME-MS/29 aprilie 2021, în CNCV elevii claselor a Va, a VIa, aVIIa, aIXa, aXa, aXI a își vor desfășura activitatea on line începând cu 5 mai 2021, iar elevii claselor terminale vor veni fizic la școală începând de luni, 10 mai 2021.

Hotărâre CA

02.04.2021

ORDIN

privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

PROGRAME pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COLEGIULUI NAŢIONAL “CANTEMIR-VODĂ”

REVIZUIT ANUL ŞCOLAR 2020-2021

REGULAMENT INTERN AL COLEGIULUI NAŢIONAL “CANTEMIR-VODĂ”

REVIZUIT ANUL ŞCOLAR 2020-2021

BURSE ȘI CONCURSURI

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Extras din ordin nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Scenariul de funcționare potrivit infrastructurii Colegiului Național Cantemir Vodă

Protecția elevilor dar și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar al unității noastre de învățământ este prioritară. Prezentul document reglementează adoptarea unor măsuri necesare pentru a preveni răspândirea virusului SARS -COV- 2, precum și respectarea unor norme și principii de bază ce vor ajuta la menținerea unui mediu școlar sigur, sănătos, primitor și incluziv, care să ofere susținere atât elevilor cât și întregului personal. Recomandările și măsurile care se impun sunt detaliate în secțiunile următoare.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU STABILIREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS – CoV-2 ÎN COLEGIUL NAŢIONAL ”CANTEMIR VODĂ”

Aprobată în CA din data 18.05.2020

SCRISOARE DESCHISĂ

11 DECEMBRIE 2018

Membrii Consiliului Profesoral, Comitetul de Părinți din Colegiul Național “Cantemir-Vodă” și conducerea instituției, vă aduc din nou la cunoștință problemele cu care se confruntă de o lungă perioadă de timp și care afectează demersul didactic.

Într-o societate bazată pe CUNOAȘTERE, considerăm că educația trebuie să fie o prioritate națională, nu numai declarată, ci și asumată. Aceasta presupune un invățământ de calitate, eficient și aplicativ, numai că, în realitate, întâmpinăm mari dificultăți din cauza unor condiționari și limitări.

Citiți întreaga scrisoare aici