Admitere clasa a IX-a

Acasă > Admitere clasa a IX-a

ANUNŢ ÎNSCRIERE CLASA a IXa

În perioada 20-25.07.2023, elevii admiși depun/transmit la Colegiul Național "Cantemir-Vodă" dosarele de înscriere cuprinzând actele de înscriere în original.

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării compurterizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

  1. Cerere de înscriere (click pentru download)
  2. Carte de identitate (daca e cazul) şi certificatul de naştere – copie xerox
  3. Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională – clasa a VIII-a
  4. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
  5. Fişa medicală
  6. Dosar plic
  7. Doar pentru elevii de la bilingv engleza – documentul care atesta competentele la limba engleza

PROGRAMUL DE INSCRERE

  • 20-21.07.2023 – ORELE 9.00-19.00
  • 22-23.07.2023 – ORELE 10.00-14.00
  • 24.07.2023 – ORELE 9.00-16.00

DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CLASA A IX-A

CONFORM ORDINULUI  NR. 4.317/21 MAI 2020 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE, INTERIMAR, NR. 4.948/2019  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021