Proiectul de Mobilitate Erasmus+
“It’s TIME – Technology, Innovation and Media in Education”

Acasă > Proiecte educaționale > Proiectul de Mobilitate Erasmus+
“It’s TIME – Technology, Innovation and Media in Education”

În perioada iulie 2018 – septembrie 2019, Colegiul Naţional “Cantemir-Vodă” participă în Parteneriatului strategic Erasmus+, cu proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare cu titlul It’s TIME – Technology, Innovation and Media in Education.

Obiectivele proiectului sunt:

 • dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor;
 • creșterea numărului de ore asistate de dispozitive digitale;
 • intensificarea cooperării cu membri ai comunităților educaționale din țări europene;
 • îmbunătățirea compețentelor lingvistice, a dimensiunii culturale, a gradului de satisfacție al elevilor și implicit a rezultatelor ș

În urma analizei parametrilor optimi în care ar trebui să se desfășoare proiectul, a rezultat un număr de patru cursuri de formare și o activitate de job shadowing pentru șapte cadre didactice, dar întreg corpul profesoral este inclus în activități locale. Pentru alegerea cursurilor s-a realizat o cercetare în baza School Education Gateway, iar selecția participanților s-a făcut ținând cont de următoarele criterii:

 • competențe de limba engleză de nivel minim B1;
 • abilități de comunicare și de leader;
 • spirit organizatoric și de echipă;
 • competențe digitale de nivel minim ECDL;
 • disponibilitate de a implementa și disemina achizițiile obținute în urma mobilității.

Profesorii participanți la proiect sunt:

 • Alina Preda, Maria Zamfir – ”TECHNOLOGY AND MEDIA IN EDUCATION”, Guadeloupe – Franța, 20 – 26 ianuarie 2019.
 • Sorana Rădulescu – “ICT BASED CLASSES, PARIS” – FRANȚA, 21 – 27 ianuarie 2019.
 • Simona Tatu, Mihai Alexandru – “STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION”/Mobile devices in education – Sesimbra – Portugalia, 23 februarie – 2 martie 2019.
 • Irina Ionescu – job shadowing, Gdansk – Polonia, 1 – 5 aprilie 2019.
 • Iuliana Șerban, Elena Ioniță – job shadowing, Nevsehir – Turcia, 29 aprilie – 3 mai  2019.
 • Iustina Bunea – “TABLETS AND SMARTPHONES: USING MOBILE DEVICES AS EDUCATIONAL TOOLS”, Barcelona – Spania, 29 iulie – 3 august 2019.

Ca urmare a participării la cursuri, în liceu s-au desfășurat lecții la limba franceză, matematică, informatică, educație vizuală, în care s-au integrat noile tehnologii, prezentări și ateliere. S-au folisit aplicații ca  Kahoot, LearnigApps și Mentimeter, platforma Edmondo. Domnul director Mihai Alexandru a făcut o prezentare cu titlul ”Using the modern technology in class”. Pe site-ul școlii a fost ridicat un pachet de lecții la informatică. Achizițiile colegilor au fost prezentate la nivelul fiecărei catedre.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.